Friday, July 2, 2010

Tarak

Page 1083, Line 16
ਤਰੀਕਤਿ ਤਰਕ ਖੋਜਿ ਟੋਲਾਵਹੁ ॥
तरीकति तरक खोजि टोलावहु ॥
Ŧarīkaṯ ṯarak kẖoj tolāvahu.
Let your spiritual cleansing be to renounce the world and seek God.

ਮਾਰਫਤਿ ਮਨੁ ਮਾਰਹੁ ਅਬਦਾਲਾ ਮਿਲਹੁ ਹਕੀਕਤਿ ਜਿਤੁ ਫਿਰਿ ਨ ਮਰਾ ॥੩॥
मारफति मनु मारहु अबदाला मिलहु हकीकति जितु फिरि न मरा ॥३॥
Mārfaṯ man mārahu abḏālā milhu hakīkaṯ jiṯ fir na marā. ||3||
Let control of the mind be your spiritual wisdom, O holy man; meeting with God, you shall never die again. ||3||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.