Saturday, November 6, 2010

ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ

Page 727, Line 17
ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇ ਰਵੀ ॥
कुजा आमद कुजा रफती कुजा मे रवी ॥
Kujā āmaḏ kujā rafṯī kujā me ravī.
Page 727, Line 17
ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸਿ ਬੁਗੋਈ ॥੧॥
द्वारिका नगरी रासि बुगोई ॥१॥
Ḏavārikā nagrī rās bugo▫ī. ||1||

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.