Saturday, June 26, 2010

Nrip Kanniaa

Page 858, Line 14
ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈ ਇਕੁ ਭਇਆ ਭੇਖਧਾਰੀ ॥
न्रिप कंनिआ के कारनै इकु भइआ भेखधारी ॥
Nrip kanniā ke kārnai ik bẖa▫i▫ā bẖekẖ▫ḏẖārī.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.