Saturday, June 26, 2010

Sdaa Siv

Page 920, Line 12
ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮੁ ਵਰਤਾਏ ॥
सिव सकति आपि उपाइ कै करता आपे हुकमु वरताए ॥
Siv sakaṯ āp upā▫e kai karṯā āpe hukam varṯā▫e.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.