Friday, April 9, 2010

Garurh

Page 1166, Line 4
ਗਰੁੜ ਚੜ੍ਹ੍ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਲਾ ॥੧੫॥
गरुड़ चड़्हे गोबिंद आइला ॥१५॥
Garuṛ cẖaṛĥe gobinḏ ā▫ilā. ||15||Janaku

ਜਨਕੁ: Gurmukh


Page 1398, Line 8
ਜਨਕੁ ਸੋਇ ਜਿਨਿ ਜਾਣਿਆ ਉਨਮਨਿ ਰਥੁ ਧਰਿਆ ॥
जनकु सोइ जिनि जाणिआ उनमनि रथु धरिआ ॥
Janak so▫e jin jāṇi▫ā unman rath ḏẖari▫ā.