Monday, January 2, 2012

Naaraain(u)

ਨਾਰਾਇਨੁ:- ਨਾ+ਰਾਇਨੁ, (ਨ+ਰਾਤ, ਜਿਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀ) ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵਕ਼ਤ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ  ਨਾਰਾਇਨੁ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ  ਨਾਰਾਇਨੁ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ।