Friday, March 19, 2010

Aasiqui

Acc. to Gurmat, Aashiqui means one who remain absorbs in god.
Jo sada apney mool vich Samaye rehnda hai....(ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀਐ ਸਦ ਹੀ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥)

Dunyaavi Aashiqui naal Gurbani da koi laina dena nahi.
Dunyavi Aashiqui = Maya Naal Jurhna(Maya da ant hai), eh Ashiqui jhooti hai....(ਏਹ ਕਿਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥)

Eh Aashik Maya ton alipt rehnda hai = JEEVANMUKAT (Jeevanmukat so akhiyey mar jeevey marya)

Thursday, March 18, 2010

Khandaa


ਖੰਡਾ :

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਕੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤੈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਈ ਦਿੱਤੈ, ਹੈਂ ਜੀ?

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਥੇ, ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮੀ…ਸਾਰੇ ਥੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲਾ । ਜਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈਦੀ ਐ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ...ਇਹ ‘ਫੌਜ’ ਐ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ । ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ…ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ 'ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ...ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਏਹੇ ਫਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀਉ ਈ ਐ, ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ । ਸਿੱਖ 'ਸਿਵੀਲੀਅਨ' ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫੌਜ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ...ਵਰਦੀ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਐ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀਉ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਵਰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਭ ਦੀ । ਸਿੱਖ 'ਸਿਵੀਲੀਅਨ' ਐ, ਖਾਲਸਾ 'ਫੌਜ' ਐ ਤੇ 'ਫੌਜ' ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਕੀ ‘ਪਾਹੁਲ’ ਅਤੇ ‘ਅਮ੍ਰਿਤ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਐ ਜੀ?

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਹਾਂ, ‘ਪਾਹੁਲ’ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਐ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਹੋਰ 36 ਹੈਗੇ ਨੇ "ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹਿ ॥ ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ {ਪੰਨਾ 269}" ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 37 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ‘ਅਮ੍ਰਿਤ’ ਕਹਿੰਦੇ, ‘ਪਾਹੁਲ’ ਆ ਏਹੇ ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਐ? ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ?

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਪੁਖਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਐ...ਜਲ ਪਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਐ "ਜਹਾ ਜਾਈਐ ਤਹ ਜਲ ਪਖਾਨ ॥ {ਪੰਨਾ 1195}" ਉਹ ‘ਪਾਹੁਲ’ ਈ ਐ ਪਖਾਨ ਵੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ ਨੂੰ ਧੋਣਾ...ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣਾ । ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਫੇਰਦੇ ਆਂ...ਉਹ ਵਿੱਚ ਧੋਣਾ ਈ ਐ...ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਪਰ ਜੋ ਖੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, 'ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ', ਖੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚ "ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੈਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥"

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਨਾਮ ਈ ਐ 'ਖੰਡਾ', ਹੋਰ ਕੀ ਐ । ‘ਹੁਕਮ’ ਸਭ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਿਹੈ, ਨਾਮ 'ਹੁਕਮ' ਐ । ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਖੰਡਾ ਐ , ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਰੂਪ, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ‘ਖੰਡਾ’ ਐ ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਠੀਕ ਐ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜੋ ਪਾਹੁਲ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਐ...ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ।

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਤੋਂ 'ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਐ 'ਨਿਰਾਕਾਰੀ', ਉਹ...ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛੱਡ ਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ...ਬਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਔਖੀ ਐ "ਕੋਟਨ ਮਹਿ ਨਾਨਕ ਕੋਊ {ਪੰਨਾ 1427}" ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਐ, ਵਿਰਲੇ ਆਪ ਈ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਮਗਜ ਮਾਰਨੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਢਿੱਲ ਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਐ ਸਾਰੀ ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: "ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੇ ॥ {ਪੰਨਾ 13}"

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਕਿਰਿਆ(verb) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਐ, noun(ਨਾਂਵ) ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੀ ਆਇਆ ।

ਸਿਖਿਆਰਥੀ: ਤੇ ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਏਹੇ 'ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ' ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੈ, ਹੈਂ ਜੀ? "ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ “ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ॥੧॥” ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਐ, ਦੂਸਰੀ ਪਉੜੀ ਐਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਐ ਜੀ, "ਪਉੜੀ ॥ ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕੈ ਜਿਨ ਸਭ ਸੈਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੁ ਮਹੇਸ ਸਾਜਿ ਕੁਦਰਤਿ ਦਾ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇ ਬਣਾਇਆ ॥" ਐਸ ਪ੍ਰਥਾਇ 'ਖੰਡਾ' ਹੁਕਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਐ, ਹੈਂ ਜੀ?

ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ: ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਜਿਐ ।

Tuesday, March 16, 2010

Jagjeevan Dataa

Antaratma hi Jagjiwan daata hai, sadi jyot he jagjiwan hai !
ਹਰਿ: Jo Sojhi sanu Guide kardi hai !

Page 622, Line 12
ਹਰਿ ਚਰਣ ਕੀ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ॥
हरि चरण की ओट सताणी ॥
Har cẖaraṇ kī ot saṯāṇī.
The Lord's feet are my all-powerful shelter and support;


ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ਲੋਕਾਣੀ ॥
सभ चूकी काणि लोकाणी ॥
Sabẖ cẖūkī kāṇ lokāṇī.
my dependence on other people is totally finished.


ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ॥
जगजीवनु दाता पाइआ ॥
Jagjīvan ḏāṯā pā▫i▫ā.
I have found the Life of the world, the Great Giver;
 Ehda matlab hai jo (man-n apni andarli sojhi) Antaratma vich mill janda hai ohda bhed samajh lainda hai !

Sahajdhari

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਸਹਜ ਆਇਆ ਹੈ 
* Sahajdhari hunda hai, jagya hoya sikh ,
Jisda koee dooja janam hunda ee nahe !
Jisdi hamesha waste APNE ANDER liv laggi rehndi hai. (ਉਡੈ ਨ ਹੰਸਾ ਪੜੈ ਨ ਕੰਧੁ ॥ ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ॥).
Eh Sahaj Samadh hundi hai


Page 106, Line 15
ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਲਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥੧॥
सहज समाधि लगी लिव अंतरि सो रसु सोई जाणै जीउ ॥१॥
Sahj samāḏẖ lagī liv anṯar so ras so▫ī jāṇai jī▫o. ||1||


Jis di eho jihi samadh laggi hai oh Sahajdhari hai !

* Sahaj Avastha: Je asi man laiye ki Sab kuj Rabb=anteatma karda hai (If we Think that God does everything), This is also called Gyan Avastha, The realm of Knowledge, rabb naal jurhe ne !

All Other Definations of Sahajdharis are manmade but this is Gurmat Interpretations

"SAHIJ+DHARI=GIAAN+DHARI=GURMAT DI SOJHI"

Dharamsaal

The place where knowledge of Dharam is given.
Nanak made Dharamsaals.
Dharamsaal is not equal to Gurdwara.

Gurdwara

Gurdwara:
Oh Asthan jithey Gyan Vasda hai, jithon Gyan milda hai.
Mukti da Gyan Milda hai, Dhur ki bani sundi hai,
Nirakar da Gyan hunda hai.


Gurdwara word was first said by Siddhs(ਰੋਸੁ ਨ ਕੀਜੈ ਉਤਰੁ ਦੀਜੈ ਕਿਉ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਦੁਆਰੋ).


Gurdwara is inside creature(Jeev), not outside. If person find that Gurdwara he will attain Salvation(Moksha).
Dasam Dwar = Gurdwara, Gurdwara = Sachkhand.


Sareer kadi Gurdwara nahi janda aatma jandi hai.


DharamShaals are not Gurdwaras.

"JO GURDWARA ASI BAHAR BANAEAA HOEAA HAI OHO ASAL VICH SADA SCHOOL HAI JITHE SANU GURBANI SAMJHAEE JANDI HAI"

Tuesday, March 9, 2010

UnNav

English

Ūʼnnav :- un+nav=niva ho ke, hirde de nere)

jive asi kehande haan ki BADAL dhartee nu lag gyaa..

Aadi Bani vich furman hai..

Page 1280, Line 14
ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥
ऊंनवि ऊंनवि आइआ वरसै लाइ झड़ी ॥
Ūʼnnav ūʼnnav ā▫i▫ā varsai lā▫e jẖaṛī.
Arth: Oho Baramh Giaan da Khajana niva ho ke (OMHAR-OMARH ke) mere hirde vich aa geaa !
ਪੰਜਾਬੀ 


ਊਂਨਵਿ :- ਊਂ+ਨਵਿ = ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ , ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 

ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ 

ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ,

Page 1280, Line 14
ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥
ऊंनवि ऊंनवि आइआ वरसै लाइ झड़ी ॥
Ūʼnnav ūʼnnav ā▫i▫ā varsai lā▫e jẖaṛī.

ਅਰਥ :- ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ-ਗਿਆਨ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ (ਉਮੜ-ਉਮੜ ਕੇ) ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ।

Nau nidh

English
SIMARI+AIsimareaa hai
NAU: new, nwaa
NIDH:  Bramh Giaan Da khajana
DHAAIhamla karna, omarah (oo+nav=hirde de nere)


jive asi kehande haan ki BADAL dhatee nu lag gyaa..

Aadi Bani vch furman hai..

Page 1280, Line 14
ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥
ऊंनवि ऊंनवि आइआ वरसै लाइ झड़ी ॥
Ūʼnnav ūʼnnav ā▫i▫ā varsai lā▫e jẖaṛī.
Hanging low, low and thick in the sky, the clouds come, and water rains down in torrents.

OONNAV OONNAV AAIAA VARSAI LA-AY JHARHEE !! 1280TEG BAHADAR SIMARIAI GHAR NAU NIDHi AAVAI DHAAi !!

Sri Gur Teg Bhadur g ne v Bhagouti=Gurmat nu Simreaa jis nal onha vch v NAU NIDHi aa gye

ਪੰਜਾਬੀ


ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ:- ਜੀ ਨੇ 
ਸਿਮਰੀ+ਐ:- ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ 
ਘਰਿ:- ਹਿਰਦਾ 
ਨੌ ਨਿਧ:- ਨਵਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ (ਨਾਮ ਦਾ)
ਆਵੈ ਧਾਇ:- ਜਿਵੇ ਕਿਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ 
 
ਆਦਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ..


Page 1280, Line 14
ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥
ऊंनवि ऊंनवि आइआ वरसै लाइ झड़ी ॥
Ūʼnnav ūʼnnav ā▫i▫ā varsai lā▫e jẖaṛī.
Hanging low, low and thick in the sky, the clouds come, and water rains down in torrents.

OONNAV OONNAV AAIAA VARSAI LA-AY JHARHEE !! 1280TEG BAHADAR SIMARIAI GHAR NAU NIDHi AAVAI DHAAi !!

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ = ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ (ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ) ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ (
ਨੌ ਨਿਧ) ਆ ਗਏ 


Teg Bahadar Simriai

SIMARI+AI: simareaa hai
NAU: new, nwaa
NIDH:  Bramh Giaan Da khajana
DHAAI:
hamla karna, omarah (oo+nav=hirde de nere)
jive asi kehande haan ki BADAL dhatee nu lag gyaa..

Aadi Bani vch furman hai..Page 1280, Line 14
ਊਂਨਵਿ ਊਂਨਵਿ ਆਇਆ ਵਰਸੈ ਲਾਇ ਝੜੀ ॥
ऊंनवि ऊंनवि आइआ वरसै लाइ झड़ी ॥
Ūʼnnav ūʼnnav ā▫i▫ā varsai lā▫e jẖaṛī.
Hanging low, low and thick in the sky, the clouds come, and water rains down in torrents.

OONNAV OONNAV AAIAA VARSAI LA-AY JHARHEE !! 1280Oho Pritam mere hirde vich aa ke GIAAN DA MEE-AH VARSAA geaa !

*lgataar
ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰਿ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ ॥
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
TEG BAHADAR SIMARIAI GHAR NAU NIDHi AAVAI DHAAi !!

Sri Gur Teg Bhadur g ne v Bhagouti=Gurmat nu Simreaa jis nal onha vich vee NAU NIDHi aa gye !Sri Harkrishani Dhiaai-ai

ਧਿਆਈ+ਐ -:  ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸਨਿ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਇਆ ਹੈ 

ਜਿਸੁ ਡਿਠੇ -: ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸਨਿ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸੁ ਡਿਠੇ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਜਿਵੇਂ,  ਸੁਣਿਐ :- ਸੁਨਣ ਨਾਲ  

Page 3, Line 1
ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
सुणिऐ दूख पाप का नासु ॥९॥
Suṇi▫ai ḏūkẖ pāp kā nās. ||9||
Listening-pain and sin are erased. ||9||

ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸਨਿ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਉਤੀ (ਗੁਰਮਤਿ) ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ।

"ਅਸੀਂ BODY=ਦੇਹਿ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀ"

ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਵਡਹੰਸ  ਕੀ ਵਾਰ: (ਮਃ ੩) - ੫੯੪


ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ 

Noo

English


NOO: (Panjabi bhasha da horaa) passive voice, duaraa kitaa geya


ARJAN HARGOBIND NOO SIMRAOWN SRI HARIRAAI !!

Sri Gur Arjan dev ji
Sri Gur Hargobind ji
te
Sri Gur Hariraai ji duaraa vee BHAGOUTI=Gurmat nu dhiaeaa geya !!

ਪੰਜਾਬੀ 


ਨੋ :  passive voice, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 

ਅਰਜੁਨ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ ॥
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਆਰਜੂਨ ਦੇਵ ਜੀ, 
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਹਰਿਰਾਇ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਾਗੋਉਤੀ=ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ ਗਿਆ ।


Hoee Sahaae
ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ॥
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

RAAMDA+SAI: Gur Raamdaas ji nu vi sahaee hoee
HOEE SAHAAe: Gurmat Sahaee Hoee


PHIR ANGAD GUR TE AMARDASu RAAMDASAI HOEE SAHAAe !!
O Bhagaute jo Gur Nanak ji de dhian vich aaye see..

>GUR ANGAD
>GUR AMARDAAS

te
>GUR RAMDAS ji di vee shaye hoe !

Layee Dhiaae

English:-

LAYEE DHIAAeJo Gur Nanak Je ne ve dhiaye see

PRITHAM BHAG-UTEE SIMARe KAI GUR ANAN LAYEE DHIAAe !! 297-Dasa Granth


Gur Gobind Singh ji Furmaa Rahe ne ki..

"Pehilaan Main Khudh ve os BHAG-UTEE=GURMAT nu Dhiaaeaa jo, Gur Nanak ji de dhiaan vich aaee see"


ਪੰਜਾਬੀ:-

ਲਈ ਧਿਆਇ : ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਈ ਸੀ 


ਪ੍ਰਥਮਿ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ॥
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ


ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ .
"ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਸ 
ਭਗਉਤੀ = ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜੋ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ"

Simare Kai

SIMARe KAI: SIMARe ke, mai v simaree

PRITHAM BHAG-UTEE SIMAR(e) KAI GUR ANAN LAYEE DHIAA(e) !! 297-Dasa GranthGur Gobind Singh ji Furmaa Rahe ne ki..
"Pehlaan Main Kudh ve os BHAG-UTEE=GURMAT nu Dhiaaeaa jo, Gur Nanak ji de dhiaan vich aaee see"ਪ੍ਰਥਮਿ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ॥
ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ - ੧ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

Paoree

PAOUREE:
Chandi di vaar vich (lagbhag 1966) PATSHAHEE 10 toun baad "PAOUREE" likheya hunda c !

Jisnu katt dita gya kyonki jina ne katteya, ona nu CHANDI DI VAAR (gurmat) di samaz nahe c !
Oho isnu 9 Gura d ustat=puja samjhde san, Jo ki ustat nahe hai !
"EH SAREYAAN PAOUREAA NE"


Friday, March 5, 2010

BAKBAAD

BAKBAAD: bakvaas

Bak (ਬਕ): bolna
Baad (ਬਾਦੁ): vaad vivaad


Oh gall jisde bolan naal, os gall vich sach na hoon karke vaad-vivaad paida hovePage 718, Line 11
ਕਾਂਇ ਰੇ ਬਕਬਾਦੁ ਲਾਇਓ ॥
कांइ रे बकबादु लाइओ ॥
Kāʼn▫e re bakbāḏ lā▫i▫o.
Why do you speak such nonsense?
ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥
जिनि हरि पाइओ तिनहि छपाइओ ॥१॥ रहाउ ॥
Jin har pā▫i▫o ṯinėh cẖẖapā▫i▫o. ||1|| rahā▫o.
One who has found the Lord, keeps quiet about it. ||1||Pause||


KAAn-AY RAY BAKBAAD LAA-I-O !!
JIN HAR PAA-I-O TINEH CHHAPAA-I-O !! 718Arth: Eh kehna BAKVAAD hai ki Jo  HAR naal mill jande ne te iss milan nu..
Chhupaya ja sakda hai !