Saturday, June 19, 2010

2 Man-n

Jis man-n ne marna hai oho iechhaa he hai te jo dusraa man-n hai oho iechhaa nahi hai !

"Iechhaa maran toun baa-ad man-n jeounda nahi hunda"

ਮਨਸਾ= iechhaa
Page 1044, Line 4
ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
मनसा मारि मन माहि समाइआ ॥
Mansā mār man māhi samā▫i▫ā.
Iechaa maar ke man-n apne aap vich smaa gyaa...


Page 1259, Line 4
ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

Sade 2 man-n ne...


1. man-n: Iechhaa sahit
2. Man-n: Iechhaa Rahit

1. man-n mar janda hai..


Page 58, Line 17
ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥
मन महि मनूआ जे मरै ता पिरु रावै नारि ॥
Man mėh manū▫ā je marai ṯā pir rāvai nār.
If the mind within the mind dies, then the Husband ravishes and enjoys His bride.
par...?

ਮਨਸਾ: iechhaa

Page 910, Line 1
ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਈ ॥੨੩॥
मनसा मारि मनु सहजि समाणा बिनु रसना उसतति कराई ॥२३॥
Mansā mār man sahj samāṇā bin rasnā usṯaṯ karā▫ī. ||23||
Conquering desire, the mind is absorbed in intuitive ease, and then one chants the Lord's Praises without speaking. ||23||

Page 1089, Line 19
ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕਉ ਮਨੁ ਮਾਰਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥੨॥
नानक मन ही कउ मनु मारसी जे सतिगुरु भेटै सोइ ॥२॥
Nānak man hī ka▫o man mārsī je saṯgur bẖetai so▫e. ||2||
O Nanak, the mind itself conquers the mind, if one meets with the True Guru. ||2||


2. Man-n nahi marda


Page 935, Line 19
ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਉਲਟੋ ਮਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਹਿ ਨਾਲਿ ॥
मन महि मनु उलटो मरै जे गुण होवहि नालि ॥
Man mėh man ulto marai je guṇ hovėh nāl.
The mind turns inward, and merges with mind, when it is with virtue.

Man-n Da Marna

Jis man-n ne marna hai oho iechhaa he hai te jo dusraa man-n hai oho iechhaa nahi hai !

"Iechhaa maran toun baa-ad man-n jeounda nahi hunda"

ਮਨਸਾ= iechhaa
Page 1044, Line 4
ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥
मनसा मारि मन माहि समाइआ ॥
Mansā mār man māhi samā▫i▫ā.
Iechaa maar ke man-n apne aap vich smaa gyaa...


Page 1259, Line 4
ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥

Sade 2 man-n ne...


1. man-n: Iechhaa sahit
2. Man-n: Iechhaa Rahit

1. man-n mar janda hai..


Page 58, Line 17
ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਜੇ ਮਰੈ ਤਾ ਪਿਰੁ ਰਾਵੈ ਨਾਰਿ ॥
मन महि मनूआ जे मरै ता पिरु रावै नारि ॥
Man mėh manū▫ā je marai ṯā pir rāvai nār.
If the mind within the mind dies, then the Husband ravishes and enjoys His bride.
par...?

ਮਨਸਾ: iechhaa

Page 910, Line 1
ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣਾ ਬਿਨੁ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤਿ ਕਰਾਈ ॥੨੩॥
मनसा मारि मनु सहजि समाणा बिनु रसना उसतति कराई ॥२३॥
Mansā mār man sahj samāṇā bin rasnā usṯaṯ karā▫ī. ||23||
Conquering desire, the mind is absorbed in intuitive ease, and then one chants the Lord's Praises without speaking. ||23||

Page 1089, Line 19
ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਕਉ ਮਨੁ ਮਾਰਸੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਸੋਇ ॥੨॥
नानक मन ही कउ मनु मारसी जे सतिगुरु भेटै सोइ ॥२॥
Nānak man hī ka▫o man mārsī je saṯgur bẖetai so▫e. ||2||
O Nanak, the mind itself conquers the mind, if one meets with the True Guru. ||2||


2. Man-n nahi marda


Page 935, Line 19
ਮਨ ਮਹਿ ਮਨੁ ਉਲਟੋ ਮਰੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਹਿ ਨਾਲਿ ॥
मन महि मनु उलटो मरै जे गुण होवहि नालि ॥
Man mėh man ulto marai je guṇ hovėh nāl.
The mind turns inward, and merges with mind, when it is with virtue.