ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ


ਸਚਖੋਜੁ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਮਤ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਦੀ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਟਕਸਾਲ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

            ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਦ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਭੇਜੋ ਜੀ ।Join ਤੇ Gurmattaksaal ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਰੂਰ ਦਿਉ 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.