ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਕੋਸ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ)

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਕੋਸ਼ (ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ)
ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Aadi Granth1.1 MB 
Ajamal - Ajaimal434.7 KB 
Ardaas1.1 MB 
Bhajan796.8 KB 
Birhaa670.9 KB 
Brahamgiaanee1.1 MB 
Chaar Baneaa2.2 MB 
Chaar Padarth691.0 KB 
Chinta918.3 KB 
Darveys967.1 KB 
Dasam Duaar968.2 KB 
Dasvandh637.6 KB 
Durga849.9 KB 
Falguni2.7 MB 
Garurh428.2 KB 
Gorakh330.3 KB 
Guru2.7 MB 
Harkiratee1.2 MB 
Hindoo1.0 MB 
Hukmai Andari Sabhu Ko1.4 MB 
Itehaas549.2 KB 
Janak118.9 KB 
Jot(i)897.9 KB 
Kaal-Akaal3.1 MB 
Kaamdhenu351.1 KB 
Kaiaa1.6 MB 
Khalsa raaj550.5 KB 
Khevee1.1 MB 
Krishan2.9 MB 
Maa Jasod342.1 KB 
Mahakaal443.5 KB 
Musalmaan - Viaakhiaa678.3 KB 
NamastanG Nirnamay565.5 KB 
Nihang2.3 MB 
Nihkaam1.2 MB 
Nrip Kanniaa579.9 KB 
OanGkaar12.3 MB 
Paap Pun-n1.6 MB 
Paarbrahm511.3 KB 
Pakhandwaad323.3 KB 
Parcharak1.9 MB 
Peer budhu shah1.4 MB 
Punn Dann1.9 MB 
Raaj Jog361.6 KB 
Saam Dhaam Dand Bhed5.1 MB 
Sabad Guru-Bani Guru5.6 MB 
Sabhiaachaar1.2 MB 
Sambook449.5 KB 
Sansaree raaj898.5 KB 
Sarovar1.0 MB 
Sat Aakash Sat Pataal2.6 MB 
Sdaa_Siv613.9 KB 
Sikh Jogee (Yogee)1.4 MB 
Siv Sakat2.3 MB 
Siv=karta2.6 MB 
Soom1.5 MB 
Tarak628.2 KB 
Teenay Taap4.3 MB 
Thakur401.1 KB 
Thalai Vichi Tai Vastoo2.0 MB 
Trikuti585.9 KB 
Vidvaan392.0 KB 
Yug826.7 KB 
kaysav1.8 MB 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.