Tuesday, October 29, 2013

Kayl

ਕੇਲ :

"ਅਨਿਕ ਪੁਰਖ ਤਾ ਸੋ ਸਦਾ ਨਿਸੁ ਦਿਨ ਕੇਲ ਕਮਾਹਿ ॥ 
{ਚਰਿਤ੍ਰ ੭ - ੨ - ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ}"

'ਕੇਲ ਕਮਾਹਿ' ਹੈ । 'ਕੇਲ ਕਮਾਹਿ' ਹੈ ਨਾ?
"ਫਰੀਦਾ ਦਰੀਆਵੈ ਕੰਨ੍ਹ੍ਹੈ ਬਗੁਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ॥ {ਪੰਨਾ 1383}" 
ਕਿਉਂ ਜੀ! ਉਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? 'ਸੈਕਸ' ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੋ? 'ਕੇਲ' ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਐ ਇਥੇ । 'ਕੇਲ' ਹੈ ਹਾਸਾ-ਮਜਾਕ ਕਰਨਾ ।

ਕੇਲ ਕਰੇਦੇ ਹੰਝ ਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ॥
Salok Sheikh Farid      ਸ਼ੇਖ ਫ਼ਰੀਦ
ਪੰਨਾ 1383 ਸਤਰ 4


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.